Reactie op de statements van het Christenen Collectief over covid-19

Het Christenen Collectief verzet zich tegen de coronamaatregelen. Op hun website spitsen ze dit toe op een aantal punten. Deze punten zijn zeer algemeen geformuleerd, wat niet helpt om er een goed gesprek over te hebben. Toch wil ik graag een algemene reactie geven op de uitspraken die op de website staan.

1) De ziektelast van covid-19 rechtvaardigt de maatregelen niet.
De Nederlandse ziekenhuizen hebben inmiddels een serie golven van coronapatiënten over zich heen gekregen. De ziekenhuisbezetting op zowel verpleegafdelingen als Intensive Care liep sterk op, en dat ondanks allerlei maatregelen die tijdens en na de eerste golf zijn getroffen. Vergelijkbare ontwikkelingen zijn te zien in zeer veel andere landen.

Sars-CoV2 maakt veel mensen ziek, sommige van hen ernstig en een – gelukkig klein – percentage overlijdt er aan. Daarnaast zijn er lange termijn gevolgen (long covid) voor een deel van de patiënten (recente schattingen komen op 5 procent uit). Dit laat zien dat de ziekte wel degelijk ernstig is.

2) Maatregelen als mondkapjes, onderlinge afstand, lockdown, avondklok zijn onnodig, ineffectief, zelfs schadelijk en dus disproportioneel.

De wetenschappelijke literatuur staat inmiddels redelijk vol met artikelen die de effectiviteit van mondkapjes en afstand houden beschrijven. Een avondklok vermindert contacten en daarmee besmettingen. Dat is een kwestie van oorzaak en gevolg. Proportionaliteit bij dit soort maatregelen is geen wel/niet kwestie, en het is dus belangrijk dat die maatregelen voortdurend geëvalueerd worden. Het is best mogelijk dat hierbij fouten zijn gemaakt, maar gezien de ernst van de ziekte (zie punt 1) is dat acceptabel. Het is natuurlijk belangrijk dat maatregelen zo snel als verantwoord is weer worden afgeschaald of afgeschaft. Ook daar zijn discussies over mogelijk, maar die moeten ook op basis van feiten (over de ernst van het virus) worden gehouden.

3) Wij vinden het uitermate kwalijk dat vaccinatie, die minder effectief is dan wordt voorgespiegeld, aan de mensen wordt opgedrongen.

Er is geen directe vaccinatiedwang, wel een indirecte. Daar is over te discussiëren. Maar dat moet dan op basis van feiten. Hier wordt in een tussenzinnetje gesteld dat de vaccinatie minder effectief is dan voorgesteld. De in Nederland gebruikte vaccins zijn meer dan 90 procent effectief in het voorkomen van ernstige ziekte. Wereldwijd is het effect van (niet)vaccineren zichtbaar. Het vaccin beschermt iets minder goed tegen besmetting door de delta-variant die nu dominant is, maar verkleint de kans op ernstige ziekte nog steeds met zo’n 90 procent.

4) Inenting met middelen waarvan inmiddels veel schadelijke bijwerkingen, tot overlijden toe, zijn gemeld, terwijl aangetoond werkzame geneesmiddelen verboden worden. 

De bijwerkingen van de vaccins zijn proportioneel. Er is een kleine kans op een ernstige bijwerking. Ik voeg hier aan toe dat de ziekenhuizen vol liggen met covidpatiënten, niet met mensen die daar liggen vanwege de bijwerkingen.

Dat werkzame geneesmiddelen verboden worden is niet waar. Er zijn geen geneesmiddelen verboden. Er is een aantal middelen waarvan sommigen menen dat ze werken tegen covid (hydroxychloroquine, ivermectine) maar die geen registratie hebben gekregen voor de behandeling van covid. Die registratie kwam niet, omdat wetenschappelijke onderzoeken geen werkzaamheid hebben kunnen aantonen. (NB: in beide gevallen waren er in de vroegste fase een paar kleine studies die wél op werkzaamheid wezen. Maar bij grotere studies verdween dit effect. Dit is niet ongebruikelijk in geneesmiddelenonderzoek!) Ondertussen werken wetenschappers en geneesmiddelenfabrikanten hard aan de ontwikkeling van geneesmiddelen. Dat is helaas moeilijk: virussen vermenigvuldigen zich in de cellen van een patiënt. Het is daarom heel lastig de virusgroei te remmen zonder die cellen te beschadigen. Daarom zijn er relatief weinig antivirale geneesmiddelen op de markt.

De overheid (niet alleen in Nederland) heeft vanaf het begin sterk ingezet op vaccinatie. De reden is dat dit nu eenmaal de snelste manier is om je te wapenen tegen een virus. Dat kan de indruk hebben gewekt dat de overheid alleen een vaccin wil. Maar die indruk is zeker niet juist. Er is in de vroege fase ook gekeken naar de effectiviteit van bestaande geneesmiddelen tegen covid. Dat heeft de behandelingen van vooral ernstig zieke patiënten al flink verbeterd.

5) Dat de overheid zich speciaal op hen richt om de jongeren, buiten de ouders om, met verleidende en misleidende informatie en middelen te verleiden om zich te laten vaccineren vinden wij misdadig. Zeker omdat bij jongeren de risico’s van de inenting groter zijn dan van de ziekte zelf.

De informatie van de overheid is niet misleidend. Er is een kleine kans op bijwerkingen van vaccinatie, maar er is ook een flinke kans op bijwerkingen van covid bij jongeren. Daarnaast kunnen jongeren ook oudere familieleden besmetten. Het verkleinen van de populatie waarin het virus vrij kan rondgaan is in dit stadium van de pandemie zinvol.
De vraag of dit het risico van vaccinatie van de meeste jongeren waard is, is lastig. De gevolgen op lange termijn van een corona-infectie zijn nog niet goed duidelijk. Wel zien we de laatste tijd dat de deltavariant ook flink toeslaat bij jongeren en bij hen ook tot ernstige ziekte kan leiden, en tot long covid. Wanneer dat beeld zich doorzet, zou het vaccinatie van deze groep ondersteunen.

6) De deelnemers aan Christenen Collectief herkennen dat achter de wereldwijd door overheden opgelegde Covid-19-maatregelen een centrale aansturing zit. Dat die overeenstemmen met aankondigingen gedurende meerdere jaren vanuit globalistische organisaties en hun leiders. We zien hierin contouren van profetieën uit de Bijbel, speciaal het boek Openbaring.

En hier scheiden onze wegen, helaas. Als dit soort argumenten worden gebruikt, is een echt gesprek bijna onmogelijk. Maar denk toch eens helder na. Zo’n wereldwijd complot dat niemand ziet, hoe kan dat? Denken jullie echt dat alle journalisten (van de main stream media) in de zak van de samenzweerders zitten? En ook alle ziekenhuismedewerkers, de hele keten van de gezondheidszorg, de vaccinonderzoekers op universiteiten en andere onafhankelijke instellingen? Dit is volkomen ongeloofwaardig en ook gevaarlijk.
De link met Openbaringen is door de eeuwen heen al heel vaak gebruikt (misbruikt?) om mensen angst aan te jagen. Maar is dat het doel van dit visioen? En waarop baseren jullie je interpretatie?

7) Deelnemers aan Christenen Collectief blijven sterk verbonden met hun broeders en zusters die een andere mening zijn toegedaan en reiken naar hen uit met de liefde van Christus. Met hen willen ze blijvend optrekken en samenkomen om onze Schepper te aanbidden en Heiland te prijzen.

Dit is de eerste stelling, ik zet hem hier onderaan om op een zo positief mogelijke manier te eindigen. Ik ben blij met deze stelling. Maar betekent dit ook dat jullie willen luisteren naar een inhoudelijke weerlegging van de stellingen die ik hierboven heb besproken? Daar ben ik heel benieuwd naar.

Correcties doorgevoerd op 4 oktober:
ziekenhuiscapaciteit -> ziekenhuisbezetting
tegen de delta variant -> tegen besmetting met de delta variant
van voor vooral -> van vooral
de meest jongeren -> de meeste jongeren

Please follow and like us:

1 gedachte over “Reactie op de statements van het Christenen Collectief over covid-19

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.