Geloof en wetenschap

afbeelding2Een bijzonder aspect van mijn werk als wetenschapsjournalist is dat ik mij bezighoud me de relatie tussen geloof en wetenschap. Dat doe ik als christen, en vanuit de overtuiging dat geloof en wetenschap elkaar niet principieel in de weg zitten.

In dit kader geef ik onder meer lezingen (voor kerken, groepen, scholen etc.) waarin ik de relatie tussen geloof en wetenschap bespreek. Ik heb verschillende standaard lezingen. Eén gaat over het wetenschappelijke bewijs voor evolutie, en de impact die dat heeft voor het christelijk geloof. Ook kan ik de cursus Test of Faith gegeven, die uit een aantal avonden bestaat. Deze cursus bespreekt eveneens vragen rond schepping en evolutie, maar is uitgebreider. Verder kan ik zo’n bredere kijk op de relatie tussen geloof en wetenschap ook behandelen in één lezing – maar dan natuurlijk met iets minder diepgang.

De afgelopen jaren heb ik verder een lezing ontwikkeld over de ethische vragen die moderne voortplantingstechnologieën oproepen, zoals het genetisch ‘repareren’ van embryo’s, en de opkomst van stamcel-modellen als alternatief voor het onderzoek naar de ontwikkeling van embryo’s. Ten slotte kan ik op verzoek ook lezingen houden over andere thema’s op het terrein van geloof en wetenschap.

Verder schrijf ik schrijf ook over de relatie tussen geloof en wetenschap voor christelijke media, mijn blog en op de website Geloofenwetenschap.nl (vooral nieuwsberichten). Daarnaast was ik (co)auteur van enkele boeken over de relatie tussen geloof en wetenschap.

Via ForumC heb ik meegewerkt aan twee projecten op het terrein van geloof en wetenschap, gefinancierd door de Templeton Foundation en BioLogos. Met veel genoegen ben ik enkele keren bij het Faraday Institute in Cambridge geweest.

Bent u geïnteresseerd in een lezing over dit thema? Neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden.